Velfærd og kvalitet, Finanslovforslaget for 2008

28-08-2007

Velfærd og kvalitet, Finanslovforslaget for 2008

Det går godt i Danmark. Beskæftigelsen er den højeste nogensinde, og ledigheden er den laveste i mere end 30 år. Velstanden er steget. Og den offentlige økonomi er stærk.

Regeringen har med finanslovforslaget for 2008 fokus på velfærd og kvalitet.

I 2008 har regeringen afsat 3,9 mia. kr. ekstra til sundhed, børn, ældre, socialområdet og genoptræning som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008.

Regeringen har endvidere afsat en kvalitetspulje på i alt 10 mia. kr. i perioden frem til 2011. Med puljen prioriteres en række nye initiativer, der skal styrke kvaliteten på sundheds-, børne- og ældreområdet og i den offentlige sektor generelt.

Herudover vil regeringen etablere en kvalitetfond på 50 mia. kr. frem til 2018. Fonden skal medgå til investeringer i den offentlige sektor, der kan skabe gode fysiske rammer for en velfærd af høj kvalitet.

Med finanslovforslaget for 2008 prioriterer regeringen betydelige midler til blandt andet nye klima- og miljøinitiativer, forskning og uddannelse som følge af globaliseringsaftalen, udsatte grupper, forøgelse af bistanden til verdens fattigste, styrkelse af fødevarekontrollen og en handlingsplan for tiltrækning af større idrætsbegivenheder til Danmark.