Mod nye mål - Danmark 2015, Teknisk baggrundsrapport

17-12-2007

Mod nye mål - Danmark 2015, Teknisk baggrundsrapport

Regeringen fremlagde i august 2007 den såkaldte 2015-plan, Mod Nye Mål - Danmark 2015. 2015-planen fastlægger sigtepunkter for den økonomiske politik frem mod 2015 og fastholder fokus på en holdbar finanspolitik.

Denne publikation beskriver den tekniske baggrund for 2015-planen. Fokus er på de antagelser og metoder, der ligger til grund for fremskrivningen, og en uddybende belysning af de mål og krav, der stilles til finanspolitikken frem mod 2015.