Kvalitetsreform: Debatoplæg III - Klare mål og ansvar for resultater

02-02-2007

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Klare mål og ansvar for resultater”. Oplægget skal danne grundlag for debatten på regeringens tredje temamøde om kvalitetsreformen. Mødet afholdes torsdag den 8. februar på Bornholms Regionskommune, Rønne.

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Klare mål og ansvar for resultater”. Oplægget skal danne grundlag for debatten på regeringens tredje temamøde om kvalitetsreformen. Mødet afholdes torsdag den 8. februar på Bornholms Regionskommune, Rønne.

Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater for at fremme høj kvalitet i den offentlige service. Men høj kvalitet kan ikke skabes fra Christiansborg. Høj kvalitet skal skabes af engagerede medarbejdere på daginstitutioner, plejehjem og sygehusafdelinger. Den enkelte medarbejder skal have rum til at prøve nye og bedre veje. 

Med kommunalreformen har vi fået større og mere bæredygtige kommuner, der har bedre mulighed for at udvikle kvaliteten af den offentlige service. Reformen har dermed skabt forudsætningen for, at samspillet mellem stat og kommuner i endnu højere grad kan bygge på et klart decentralt ansvar og i mindre grad på detailstyring oppefra.

Regeringen sætter i debatoplægget ind på fire centrale områder:

  1. Klare politiske mål for centrale velfærdsområder – og mindre detailstyring

  2. Kommunale mål og ansvar for bedre service

  3. Medarbejderne skal have større frihed til faglighed, service og kvalitet

  4. Sammenlignelige data skal understøtte den lokale prioritering og målformulering