Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2008

18-06-2007

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2008

Regeringen indgik den 10. juni aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2008. I aftalen med regionerne tilføres sygehusområdet 1.650 mio. kr. yderligere i 2008 til flere behandlinger, afkortning af ventelister, kræftmedicin, nye behandlingsformer, uddannelse mv. Med aftalen prioriteres desuden et samlet løft af sygesikringsområdet på 590 mio. kr. samt psykiatri og regional udvikling.

Aftalen med KL indebærer et niveauløft på 850 mio. kr. i forhold til aftalen for 2007 for at sikre, at kommunerne kan videreføre det nuværende serviceniveau på de overtagne amtslige opgaver. Samtidig indebærer aftalen et samlet løft på 1.600 mio. kr., hvoraf 1.300 mio. kr. prioriteres til ældre-, børne- og socialområderne samt for at imødegå demografiske ændringer med et større antal ældre. Aftalen giver kommunerne mulighed for et anlægsniveau på 16,8 mia. kr., og der er skabt rum for en målrettet justering af de kommunale indkomstskatter inden for en ramme på 750 mio. kr.