Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010

26-06-2007

I regi af det fællesoffentlige Projekt Digital Forvaltning lancerer Regeringen, KL og Danske Regioner en ny strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010.

I regi af det fællesoffentlige Projekt Digital Forvaltning lancerer Regeringen, KL og Danske Regioner en ny strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010.
 
Strategien er tredje generation af det tværoffentlige samarbejde om at sætte fælles mål og tage fælles initiativer for en øget og effektiv digitalisering i den offentlige sektor.
 
Ambitionen i strategien er at fastholde og udvikle Danmarks i forvejen stærke digitaliseringsindsats. Strategien sætter derfor fokus på gevinsterne ved digitalisering gennem:

  • Digitalisering, der er målrettet mod at skabe forbedringer i servicen til borgere og virksomheder
     
  • Digitalisering, der flytter ressourcer fra administration til borgernær service

  • Koordinering og prioritering af digitaliseringsindsatsen i den offentlige sektor gennem mere forpligtende tværgående samarbejde på alle niveauer

Med 35 konkrete initiativer skaber strategien grundlaget for en langsigtet udvikling mod en sammenhængende og effektiv digitalisering af den offentlige sektor frem til 2010.