Budgetredegørelse 2007

29-05-2007

Budgetredegørelse 2007

I Budgetredegørelse 2007 sættes fokus på blandt andet:

  • Det offentlige forbrug og den offentlige beskæftigelse, 2001-2007
  • Sammenligning af udviklingen i det offentlige og private forbrug
  • Det offentlige forbrug, 1966-2006
  • Rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor
  • Frigørelse af ressourcer til borgernær service og kerneopgaver
  • Fordelingsvirkninger af det offentlige forbrug