Økonomisk Redegørelse, maj 2007

30-05-2007

Økonomisk Redegørelse, maj 2007

Økonomisk Redegørelse, maj 2007 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2008 samt en vurdering af finanspolitikken.

BNP ventes at vokse med 2,2 pct. i 2007, hvorefter væksten dæmpes til 1,2 pct. i 2008. Med den forudsatte normalisering af konjunktursituationen forventes beskæftigelsen at toppe i 2007.

Ledigheden ventes at nå ned på et gennemsnitligt niveau på 105.000 personer i 2007 eller ca. 3,6 pct. af arbejdsstyrken. I 2008 dæmpes presset på arbejdsmarkedet, som følge af mere afdæmpet vækst i efterspørgslen.

Der forudses lønstigninger på 4½ pct. og betalingsbalanceoverskud i underkanten af 30 mia. kr. i både 2007 og 2008.Overskuddet på de offentlige finanser skønnes til 71 mia. kr. i 2007 og 59¼ mia. kr. i 2008. Det lavere overskud i 2008 skal ses i lyset af, at BNP-væksten ventes at aftage til 1¼ pct. i 2008 mod godt 2½ pct. i gennemsnit i perioden 2004-2007. De store overskud bidrager til, at ØMU-gælden forventes at falde til 21½ pct. af BNP ved udgangen af 2008.