Økonomisk Redegørelse, maj 2007

30-05-2007

Økonomisk Redegørelse, maj 2007

Økonomisk Redegørelse, maj 2007 indeholder en prognose for dansk og international øko-nomi frem til og med 2008 samt en vurdering af finanspolitikken.

BNP ventes at vokse med 2,2 pct. i 2007, hvorefter væksten dæmpes til 1,2 pct. i 2008. Med den forudsatte normalisering af konjunktursituationen forventes beskæftigelsen at toppe i 2007.

Ledigheden ventes at nå ned på et gennemsnitligt niveau på 105.000 personer i 2007 eller ca. 3,6 pct. af arbejdsstyrken. I 2008 dæmpes presset på arbejdsmarkedet, som følge af mere afdæmpet vækst i efterspørgslen.

Der forudses lønstigninger på 4½ pct. og betalingsbalanceoverskud i underkanten af 30 mia. kr. i både 2007 og 2008.Overskuddet på de offentlige finanser skønnes til 71 mia. kr. i 2007 og 59¼ mia. kr. i 2008. Det lavere overskud i 2008 skal ses i lyset af, at BNP-væksten ventes at aftage til 1¼ pct. i 2008 mod godt 2½ pct. i gennemsnit i perioden 2004-2007. De store overskud bidrager til, at ØMU-gælden forventes at falde til 21½ pct. af BNP ved udgangen af 2008.