Statsligt forskningsbudget 2007 (Forskningens finanslov)

25-05-2007

Rapporten fokuserer indledningsvis på en beskrivelse af de samlede statslige forskningsbevillinger, herunder en uddybning af årsagerne til ændringerne i forskningsbevillingerne fra 2006 til 2007.

Resumé
Rapporten fokuserer indledningsvis på en beskrivelse af de samlede statslige forskningsbevillinger, herunder en uddybning af årsagerne til ændringerne i forskningsbevillingerne fra 2006 til 2007. Som en væsentlig årsag til stigningen i de statslige forskningsbevillinger fremhæves udmøntningen af globaliseringspuljen.

De statslige forskningsbevillinger belyses herefter ud fra forskellige parametre så som ansvarsområder, hovedsektorer, forskningsformål, mv.

Rapporten indeholder endvidere en gennemgang af de enkelte ministeriers forskningsbevillinger i perioden 2001 til 2010, samt konkrete eksempler på forskningsaktiviteter på de enkelte ministerområder.

Rapporten afsluttes med en fremstilling af bl.a. udviklingen i forskningsbevillinger til forskningsinstitutionerne.