Veje til velfærd, 2007

24-05-2007

Veje til velfærd, 2007

Veje til velfærd præsenterer hovedkonklusionerne i Budgetredegørelse 2007 og sætter bl.a. fokus på:

 

Muligheder for at frigøre ressourcer til borgernær service og kerneopgaver, herunder:

  • Mindre sygefravær og bedre fastholdelse af medarbejdere

  • Omprioritering af medarbejderressourcer fra administration til borger-nær service

  • Bedre brug af medarbejderressourcerne inden for serviceområderne
     
  • Mere effektivt offentligt indkøb

  • Udviklingen i udgifterne til offentlig service

  • De offentlige serviceudgifter og privatforbruget

  • Udgiftsudviklingen på centrale velfærdsområder siden 2001
  • Rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor