Veje til velfærd, 2007

24-05-2007

Veje til velfærd, 2007

Veje til velfærd præsenterer hovedkonklusionerne i Budgetredegørelse 2007 og sætter bl.a. fokus på:

- Rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor
- Muligheder for at frigøre ressourcer til borgernær service og kerneopgaver, herunder

  • Mindre sygefravær og bedre fastholdelse af medarbejdere
  • Omprioritering af medarbejderressourcer fra administration til borger-nær service
  • Bedre brug af medarbejderressourcerne inden for serviceområderne 
  • Mere effektivt offentligt indkøb

- Udviklingen i udgifterne til offentlig service
- De offentlige serviceudgifter og privatforbruget
- Udgiftsudviklingen på centrale velfærdsområder siden 2001