Arbejdspapir nr. 20/2008

27-04-2009

Olieprisen på kort og på lang sigt

Priserne på råvarer svinger generelt meget. For landbrugsvarer skyldes dette primært variationer i vækstvilkår og høstudbytte og dermed det kortsigtede udbud. Det rene råvareelement i prisen på f.eks. fødevarer er desuden ret lille, hvorfor der skal store prisforskydninger på færdigforarbejdede varer til for at udløse tilpasning af efterspørgslen.

Læs arbejdspapiret Olieprisen på kort og på lang sigt 

Forfatter: Niels Kleis Frederiksen