Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

12-08-2009

Pjecen præsenterer 25 konkrete redskaber til styring og prioritering af det specialiserede socialområde.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2009 var der enighed mellem regeringen og KL om at igangsætte et arbejde med henblik på at udvikle redskaber, der fremadrettet kan understøtte kommunernes indsats og prioritering af det specialiserede socialområde. Pjecen er et resultat af dette arbejde.

Samlet set viser pjecen, hvorledes den enkelte kommune inden for gældende lovgivning kan styre og prioritere opgaveløsningen og udgiftsudviklingen på området, herunder bl.a. ved at fastsætte et politisk vedtaget serviceniveau og sikre sammenhæng mellem kommunens serviceniveau og det vedtagne budget.

Pjecen indledes med en gennemgang af udgifts- og aktivitetsudviklingen på området samt de lovgivningsmæssige rammer for opgaveløsningen. Herefter præsenteres 25 konkrete redskaber, der har til formål at inspirere kommunernes arbejde med styring og tilrettelæggelse af opgaveløsningen på det specialiserede socialområde.

Pjecen er udarbejdet i samarbejde mellem KL, Indenrigs- og Socialministeriet samt Finansministeriet.