Investeringer, velfærd og ansvarlighed - finanslovforslaget for 2010

25-08-2009

Regeringen har i finanslovforslaget for 2010 fokus på tre ting: Investeringer, velfærd og ansvarlighed.

Den danske økonomi er ligesom resten af verden påvirket kraftigt af den globale finanskrise, og Danmark har som et af de først lande reageret på krisen. Regeringen har løbende indrettet den økonomiske politik efter de udfordringer, der har vist sig. Finanslovforslaget for 2010 følger dette spor.

Forslaget indebærer en historisk høj vækst i de offentlige investeringer for at understøtte vækst og beskæftigelse. I 2010 foreslås der blandt andet afsat midler til investeringer i dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet, en moderne sygehusstruktur, grøn trafik, universiteternes laboratorier og investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi.

Regeringen har siden 2001 tilført betydelige midler til den borgernære service. Med økonomiaftalerne for 2010 er der sikret et betydeligt yderligere løft til velfærdsområderne i regioner og kommuner.

Herudover indeholder finanslovforslaget for 2010 blandt andet en fortsat massiv satsning på uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri via globaliseringspuljen, forslag om styrket indsats med hensyn til udsatte børn og unge, psykiatrien og forebyggelse i form af satspuljemidler til svage og udsatte grupper og midler til forbedringer på miljø-, natur og klimaområdet.