Økonomisk Redegørelse, august 2009

25-08-2009

Økonomisk Redegørelse, august 2009 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2010 samt en vurdering af finanspolitikken.

Aktiviteten i dansk og international økonomi er gået yderligere tilbage i 1. halvår. Der er imidlertid nu flere og mere sikre tegn på, at den globale nedgang er ved at bremse op, kraftigt hjulpet af de markante økonomiske tiltag, der er gennemført over det meste af verden for at afbøde den internationale vækst- og finanskrise.

Danmark er et af de lande, hvor der er gjort mest for at understøtte aktivitet og beskæftigelse, og tiltagene vil virke med stigende styrke gennem resten af året og i 2010. Der er derfor udsigt til fremgang i aktiviteten i løbet af det næste halve år. For 2009 som helhed ventes BNP at falde med 3 pct. i kraft af den nedgang i produktion og efterspørgsel, der allerede er sket. I 2010 ventes en fremgang i BNP på 1 pct.

Ledigheden ventes i lyset af det indtrufne produktionsfald at stige yderligere om end med aftagende styrke. Det indgår i prognosen, at ledigheden næste år kommer op på 150.000 personer i gennemsnit. Højere lønstigninger end i udlandet vil medvirke til at forlænge opgangen i ledigheden.

Der er nu udsigt til et underskud næste år, der væsentligt overstiger EU-grænsen på 3 pct. af BNP. Overskuddet i 2008 på 59½ mia. kr. (3,4 pct. af BNP) ventes således vendt til et underskud på 33½ mia. kr. (2,0 pct. af BNP) i 2009 og 86¼ mia. kr. (4,9 pct. af BNP) i 2010. Det stiller betydelige krav om konsolidering af den offentlige økonomi for at nå det centrale mål i 2015-planen om mindst balance på de offentlige finanser i 2015.