Budgetoversigt 3, december 2009

11-12-2009

Finansloven for 2010 afspejler et underskud på statens finanser på 77¼ mia. kr. i 2010.

Samtidig skønnes et underskud på 52½ mia. kr. i 2009. Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på statsgælden, skønnes til 141½ mia. kr. i 2009 og 74½ mia. kr. i 2010.

Efter et overskud på de offentlige finanser på 59¾ mia. kr. i 2008 (3,4 pct. af BNP) skønnes et underskud på 50¼ mia. kr. i 2009 (-3,0 pct. af BNP) og 94½ mia. kr. i 2010 (-5,5 pct. af BNP). Et første og overvejende beregningsteknisk skøn for de offentlige finanser i 2011 viser et underskud på 79 mia. kr. svarende til -4,4 pct. af BNP.

Den offentlige saldo svækkes samlet set med 154 mia. kr. fra 2008 til 2010. Det svarer til en reduktion på 8,9 pct.-enheder af BNP, hvoraf ca. en tredjedel afspejler finanspolitiske lempelser.

De diskretionære finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 samt udbetalinger af SP-midler og opsparede midler på selvpensioneringskonti skønnes samlet set at øge aktivitetsniveauet med ca. 2¾ pct. af BNP i 2010.