Økonomisk Redegørelse, december 2009

""
11-12-2009

Økonomisk Redegørelse, december 2009, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2011 samt en vurdering af finanspolitikken.

Efter at aktiviteten i dansk og international økonomi gik yderligere tilbage i 1. halvår har aktiviteten i mange lande været stigende i 3. kvartal, kraftigt hjulpet af de markante økonomiske tiltag der er gennemført over det meste af verden for at afbøde den internationale vækst- og finanskrise.

Danmark er et af de lande, der fører den mest lempelige finanspolitik, og tiltagene vil virke med stigende styrke gennem resten af året og i 2010. Det er vurderingen, at BNP har været svagt stigende i 3. kvartal. Der ventes en gradvis øget vækst i resten af året og videre frem i 2010 og 2011. For 2009 som helhed skønnes BNP at falde med 4,3 pct. i kraft af den nedgang i produktion og efterspørgsel, der skete i 1. halvår. I 2010 og 2011 ventes en BNP-vækst på henholdsvis 1,3 og 1,6 pct.

Ledigheden ventes i lyset af det indtrufne produktionsfald at stige yderligere om end med aftagende styrke frem til udgangen af 2010. Den gennemsnitlige ledighed skønnes næste år at komme op på 155.000 personer, og der ventes samme niveau i 2011.

Der er udsigt til underskud på de offentlige finanser i 2010 og 2011, der væsentligt overstiger EU-grænsen på 3 pct. af BNP, mens underskuddet i 2009 vurderes at være lige på grænsen. Overskuddet i 2008 på 59,8 mia. kr. (3,4 pct. af BNP) ventes således vendt til et underskud på 50 mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i 2009 og knap 95 mia. kr. (5,5 pct. af BNP) i 2010. I 2011 er der regnet med et underskud på 79 mia. kr. (4,4 pct. af BNP). Det stiller betydelige krav om konsolidering af den offentlige økonomi for at nå målet i 2015-planen om mindst balance på de offentlige finanser i 2015.