Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler – udmøntning af kvalitetsfonden

18-06-2009

I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 offentliggøres publikationen ”Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler – udmøntning af kvalitetsfonden”

Publikationen har til formål at inspirere og hjælpe kommuner, daginstitutioner og folkeskoler med at udpege forhold, man kan være opmærksom på, når man indretter, renoverer og bygger daginstitutioner og skoler.

Publikationen præsenterer en række eksempler på, hvordan forskellige daginstitutioner og folkeskoler i et bredt udsnit af landets kommuner har lykkes med at skabe gode løsninger vedrørende indretning, ombygning og nybyggeri af daginstitutioner og skoler. Publikationen giver endvidere eksempler på, hvordan ny og kreativ indretning og byggeri kan gå hånd i hånd med fornuftig totaløkonomi.

Publikationen er et resultat af et arbejde, der blev igangsat i forlængelse af sidste års aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2009. Publikationen er udarbejdet i samarbejde mellem KL, Indenrigs- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet i regi af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.