Lavere skat på arbejde

23-06-2009

Skattekommissionen har fremlagt et samlet forslag til skattereform. Reformen indeholder en markant sænkelse af skatten på arbejde med 35 mia. kr., så det bedre kan betale sig at arbejde.

Forslaget til skattereform er finansieret krone til krone. Reformen kan være med til at lukke hullet i de offentlige finanser i takt med, at der kommer flere ældre. Reformen øger arbejdsstyrken med 24.000 og styrker de offentlige finanser med 7 mia. kr. og løser dermed halvdelen af fremtidens udfordringer.

Hovedpunkterne i skattereformen er:

  • 20 mia. kr. til lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag – primært finansieret af bredere skattegrundlag (mindre fradrag og mindre skattefryns)

  • 12 mia. kr. i lavere topskat og afskaffelse af mellemskatten – primært finansieret af erhvervslivet via færre særordninger og højere energiafgifter

  • 3 mia. kr. i ny ”grøn check” og højere personfradrag – for at kompensere for højere grønne afgifter til borgerne

Læs rapporten Lavere skat på arbejde - sammenfatning