Statens selskaber 2009

16-06-2009

Statens selskaber 2009 giver et overblik over udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer.

Der gives indledningsvist et overblik over statens aktieposter, der pr. 31. december 2008 var fordelt på 24 aktieselskaber. Dertil kommer to selvstændige offentlige virksomheder, DSB og Energinet.dk, som virker på aktieselskabslignende vilkår, samt interessentskaberne Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Endvidere beskrives overordnet selskabernes økonomiske resultater for regnskabsåret 2008 og statens udbytteindtægter.Publikationen indeholder endvidere en række faktuelle oplysninger, herunder bestyrelsessammensætningen og centrale regnskabstal, for de selskaber mv., som staten helt eller delvist ejer. For de større selskaber er disse oplysninger suppleret med en beskrivelse af deres overordnede forretningsmæssige udvikling.