Aftaler om Finansloven for 2010

17-11-2009

Regeringens aftale om finansloven for 2010 indeholder en række nye vækstinitiativer, der skal understøtte vækst og beskæftigelse og dæmpe udviklingen i ledigheden.

Derudover er der blandt andet aftalt fortsatte forbedringer for de ældre, 5.000 nye praktikpladser i 2010, en konsekvent indsats over for ungdomskriminalitet og nye initiativer til bekæmpelse af bandekriminalitet.

Desuden er indgået en omfattende aftale om afbureaukratisering, der skal sikre mindre papir og mere velfærd, og der er udmøntet 354 mio. kr. fra ABT-fonden til projekter, hvor bedre brug af teknologi skaber mere og bedre velfærd.

Aftalen om repatriering betyder, at udlændinge får bedre muligheder for at vende tilbage til hjemlandet, og der er udmøntet godt 1,1 mia. kr. fra satspuljen i 2010 til forbedringer for udsatte og svage grupper.