Danmarks nationale reformprogram

21-10-2009

Formålet med det Nationale Reformprogram og de årlige fremskridtsrapporter er at beskrive de tiltag, som Danmark tager for at leve op til Lissabonstrategiens overordnede målsætninger om langsigtet jobskabelse og vækst.

Denne Første Fremskridtsrapport er en opfølgning på sidste års Nationale Reformprogram gældende for perioden 2008-2010.

Det sidste år har budt på massive forandringer for verdensøkonomien, som har haft en uundgåelig afsmitning på dansk økonomi. Der er taget initiativer til at mindske omfanget af krisen både via finanspolitikken, pengepolitikken, understøttelse af finansielle markeder og likviditetsstøtte. De finanspolitiske initiativer søger at øge tilliden bredt og styrke privatøkonomien samt at øge aktiviteten via offentlige investeringer.

Det er en central langsigtet målsætning, at Danmark skal fastholde sin position som et af verdens rigeste lande med et udbygget velfærdssamfund. Derfor fortsætter regeringen sin langsigtede reformindsats. I denne publikation beskrives udviklingen i reformer inden for det sidste år, herunder bl.a. skattereformen i Forårspakke 2.0, aftalen om en grøn transportpolitik, aftalen om Grøn Vækst, den fortsatte udmøntning af Globaliseringspuljen og den fortsatte indsats for at nedbringe virksomheders administrative byrder.