Mere tid til velfærd - Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner

05-10-2009

Regeringen præsenterer 105 initiativer for mindre bureaukrati i kommuner og regioner.

Regeringen fremlægger i "Mere tid til velfærd" sin plan for en offentlig sektor med mindre bureaukrati. Planen giver kommuner, regioner og de offentlige ledere og ansatte, der er tættest på borgerne, større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne løses. Planen betyder også, at medarbejdere i kommuner og regioner aflastes for administrative opgaver for knap 900 mio. kr., så de i stedet kan koncentrere sig om kerneopgaverne.

Planen indeholder 105 forenklingsforslag på de store velfærdsområder – folkeskolen, dagtilbud, arbejdet med udsatte børn og unge, ældre, handicapområdet, integrations- og udlændingeområdet samt sundhedsområdet. Nogle af de 105 forenklingsforslag vil blive gennemført administrativt, mens andre skal gennemføres som lovændringer.  

De mange forslag er resultatet af en lang proces. Flere tusinde offentlige ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har medvirket i en omfattende kortlægning af, hvordan de bruger deres arbejdstid, og er kommet med forslag til, hvordan reglerne kan forenkles.