Ansvarlighed og varig velfærd - finanslovforslaget 2011

22-08-2010

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag den 24. august 2010 regeringens finanslovforslag for 2011.

Krisen har kostet Danmark dyrt. Regeringens store indsats for at bekæmpe kri-sens menneskelige omkostninger har forøget underskuddet. I takt med, at væksten roligt bider sig fast, skal Danmark ligesom stort set alle andre vestlige lande i gang med at nedbringe de store offentlige underskud.

Finanslovforslaget for 2011 afspejler derfor i vidt omfang den genopretning af dansk økonomi, som regeringen og Dansk Folkeparti igangsatte med Aftale om genopretning af danske økonomi fra maj.