Budgetoversigt 2, august 2010

22-08-2010

Finanspolitikken er lempet markant i 2009 og 2010 for at understøtte vækst og beskæftigelse.

De finanspolitiske lempelser har dæmpet stigningen i ledigheden, men de medfører sammen med konjunkturtilbageslaget det største underskud på de offentlige finanser i 2010 siden midten af 1980'erne. De store offentlige og statslige underskud øger statsgælden med knap 280 mia. kr. fra 2008 til 2011. Det svarer til en stigning på 15½ pct. af BNP. Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 4,6 pct. af BNP i 2010 og 4,4 pct. af BNP i 2011.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i maj 2010 indgået Aftale om genopretning af dansk økonomi. Med aftalen indfris den henstilling, som Danmark modtog fra ECOFIN i juli 2010 om at gennemføre en finanspolitisk stramning på 1½ pct. af BNP i perioden 2011-2013.

Regeringens finanslovforslag for 2011 afspejler indbudgetteringen af genopretningsaftalen. Finanslovforslaget afspejler desuden, at der indenfor rammerne af genopretningsaftalen er afsat 2 mia. kr. i 2011 til sundhedsområdet i aftalen om regionernes økonomi i 2011 og 1,1 mia. kr. mere i 2011 til den fortsatte indfasning af globaliseringspuljen.