Budgetoversigt 3, december 2010

12-12-2010

I 2010 ventes det offentlige forbrug at vokse mere end hidtil forudsat, og skønnet for det offentlige forbrug er opjusteret med 5 mia. kr. i 2010. De offentlige budgetter for 2011 flugter imidlertid med det planlagte niveau i genopretningsaftalen og augustvurderingen. Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,0 pct. i 2010 og -0,3 pct. i 2011.

Aftalen om finansloven for 2011 ligger indenfor rammerne i genopretningsaftalen. Nye initiativer i finanslovaftalen for 2011 er således finansieret krone for krone.

Afledt af især genopretningsaftalen forbedres den strukturelle saldo med 1 pct. af BNP fra 2010 til 2012.

De betydelige finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 stimulerer også aktiviteten i 2011. Samlet set skønnes finanspolitikken derfor at være omtrent neutral for efterspørgselsvæksten i 2011, selvom den planlagte finanspolitik i 2011 isoleret set ventes at have en aktivitetsvirkning på -0,3 pct. af BNP.