Budgetvejledning 2011

15-12-2010

Budgetvejledning 2011 erstatter Budgetvejledning 2010 og reglerne i Budgetvejledning 2011 gælder fra og med finansåret 2011.

Grundloven og den almindelige lovgivning indeholder få overordnede regler om det statslige bevillingssystem. De mere detaljerede regler for statsadministrationens disponering over bevillinger findes i Budgetvejledningen. Bestemmelserne i Budgetvejledningen er dermed en vigtig del af de forudsætninger, der gælder for disponeringen af bevillingerne på finansloven.

Budgetvejledningen spænder vidt og omfatter regler for bl.a. ministerbiler, oprettelse af stillinger, forelæggelse af dispositioner for Folketingets Finansudvalg og håndtering af uforbrugte bevillinger.

I Budgetvejledningens indledningskapitel beskrives alle væsentlige ændringer i forhold til Budgetvejledning 2010. Nyt er bl.a. regler for håndtering af it-projekter i staten samt en harmonisering af bevillingsreglerne i form af en ny bevillingstype for de selvejende uddannelsesinstitutioner bl.a.  universiteter, professionshøjskoler, ungdoms- og voksenuddannelser på Undervisningsministeriets og Videnskabsministeriets områder.

Trykte eksemplarer af budgetvejledningen kan bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk.

Læs cirkulære om Budgetvejledning 2011