Ansvar for styring - vejledning om styring fra koncern til institution

02-02-2010

Ansvar for styring - vejledning om styring fra koncern til institution formidler eksisterende regler og grundlæggende krav til:

  • Departementernes koncernstyring
  • Mål- og resultatstyringen mellem departement og institution
  • Den interne økonomistyring i institutionerne

Publikationen indeholder ikke nye regler. Som led i indsatsen for statslig afbureaukratisering er regelsættet derimod blevet revideret, og der er fjernet en række styringsmæssige proceskrav.

Der gives ikke detaljerede retningslinjer for, hvordan styringen skal tilrettelægges. I stedet formidles forskellige eksempler som ministerierne kan lade sig inspirere af.

Formålet er, at tydeliggøre styringsansvaret på de tre områder, og skabe klarhed om, hvad der er egentlige krav, og hvad der er inspirationsmateriale.

Ansvar for styring - vejledning om styring fra koncern til institution afløser Effektiv opgavevaretagelse i staten fra 2003.