Budgetvejledning 2010

test
29-01-2010

Budgetvejledningen indeholder de generelle regler for statsadministrationens anvendelse af de bevillinger, der er givet på finansloven og ved tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Herudover indeholder budgetvejledningen regler og retningslinjer for disponering i tilfælde, hvor den pågældende disposition ikke har hjemmel på de givne bevillingslove, herunder særligt retningslinjer for udformningen af bevillingsansøgninger til Finansudvalget - de såkaldte aktstykker.

Den foreliggende budgetvejledning afløser Budgetvejledning 2006. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er en generel gennemgang af budgetvejledningen. Af indledningskapitlet fremgår, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til Budgetvejledning 2006.

Reglerne i den foreliggende budgetvejledning gælder fra og med finansåret 2010.

Med cirkulære nr. 14 af 16. marts 2010 om Ændring af Budgetvejledning 2010 (afskaffelse af FF6 Bygge- og it-kredit) er enkelte punkter i Budgetvejledning 2010 ændret gældende fra 1. april 2010.

Se cirkulæret om ændring af Budgetvejledning 2010