Statens selskaber 2010

22-06-2010

Statens selskaber 2010 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer.

Indledningsvis gives et overblik over statens aktieposter, der pr. 31. december 2009 var fordelt på 23 aktieselskaber. Dertil kommer to selvstændige offentlige virksomheder, DSB og Energinet.dk, som virker på aktieselskabslignende vilkår, samt interessentskaberne Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. I foråret 2010 har staten desuden modtaget aktier svarende til en ejerandel på 53,5 pct. i Skælskør Bank A/S.

Herefter beskrives overordnet selskabernes økonomiske resultater for regnskabsåret 2009 og statens udbytteindtægter. Publikationen indeholder herudover en række faktuelle oplysninger, herunder bestyrelsessammensætningen og centrale regnskabstal for de selskaber mv., som staten helt eller delvist ejer. For de større selskaber er disse oplysninger suppleret med en beskrivelse af den overordnede forretningsmæssige udvikling.