Administrative udgifter i kommuner og regioner

23-05-2010

Et af formålene med kommunalreformen var at sikre grundlaget for en mere effektiv varetagelse af de administrative opgaver i kommuner og regioner.

Større kommuner har bedre muligheder for at udnytte de stordriftsfordele, der kan opnås på det administrative område, og hermed frigøre ressourcer til kommunernes borgernære serviceopgaver inden for bl.a. ældrepleje, skoler og sundhed.

En effektiv kommunal og regional administration er endvidere nødvendig for at kunne imødegå de rekrutteringsudfordringer, der ventes i de kommende år på en række af serviceområderne – som følge af, at store årgange af ældre medarbejdere når pensionsalderen, og kun relativt små årgange af unge kommer ind på arbejdsmarkedet. Denne udfordring kan kommuner og regioner bl.a. imødegå ved at anvende færre medarbejderressourcer til administrative opgaver og flere til de egentlige kerneopgaver.

Endelig vil en løbende effektivisering af løsningen af de administrative opgaver bidrage til, at den offentlige sektor moderniseres og konstant tilbyder arbejdspladser, der organisatorisk og teknologisk er fuldt på højde med det øvrige arbejdsmarked.