Budgetoversigt 1, maj 2010

19-05-2010

Finanspolitikken er lempet markant i 2009 og 2010 for at understøtte vækst og beskæftigelse. Lavkonjunkturen i 2009 og 2010 og den ekspansive finanspolitik indebærer store underskud på de offentlige finanser.

Underskuddet på de offentlige finanser i 2009 er opgjort til 46,7 mia. kr., og det forventes at stige til 88,2 mia. kr. i 2010. Det svarer til 2,8 pct. af BNP i 2009 og 5,1 pct. af BNP i 2010. Samlet set svækkes de offentlige finanser med knap 150 mia. kr. fra 2008 til 2010.

På statsregnskabet for 2009 er underskuddet på statens finanser opgjort til 29¾ mia. kr. svarende til 1¾ pct. af BNP. I 2010 forventes et underskud på statens finanser på 99½ mia. kr. svarende til 5¾ pct. af BNP

Med regeringens strategi for finanspolitisk konsolidering, jf. Konvergensprogrammet 2009 og Danmark 2020 , februar 2010, er der forudsat en forbedring af de offentlige finanser fra 2010 til 2011. Det offentlige underskud skønnes til 78,6 mia. kr. i 2011 svarende til 4,4 pct. af BNP.