Beregning af den økonomiske gevinst ved arbejde

05-10-2010

En vurdering af tilskyndelsen til at arbejde kan foretages ved beregning af forskelsbeløb og kompensationsgrader.

Beregninger forudsætter oplysninger om lønindkomst. Ca. 8 pct. har ingen lønoplysninger, bla. som følge af ledighed. For at give et retvisende billede imputeres oplysninger for disse personer. Dette papir præsenterer en nyudviklet panelmodel som via en såkaldt random effects estimation og efterfølgende simulation kan anvendes til at estimere en alternativ arbejdsindkomst for de personer, hvor der ikke foreligger registeroplysninger. Metoden forbedrer kvaliteten af de imputerede lønoplysninger, som anvendes i de videre beregninger af tilskyndelsen til at arbejde.