Budgetoversigt 2, august 2012

Forsidebillede til Budgetoversigt 2, august 2012
27-08-2012

Budgetoversigt 2, august 2012 giver en status for statens finanser og de offentlige finanser.

På finanslovsforslaget for 2013 budgetteres med et underskud på statens finanser – den såkaldte DAU-saldo – på 5¼ mia. kr. i 2013 svarende til 0,3 pct. af BNP. Underskuddet i 2012 skønnes til 71½ mia. kr. Det lavere statslige underskud i 2013 skal blandt andet ses i lyset af tilbagebetalingerne af indbetalte efterlønsbidrag i 2012 og engangsindtægterne fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen i 2013.

Det offentlige underskud ventes at blive på 73½ mia. kr. i 2012 (4,0 pct. af BNP) og 36½ mia. kr. i 2013 (1,9 pct. af BNP), mens den strukturelle offentlige saldo skønnes forbedret med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. Dermed er der udsigt til, at Danmark efterlever EU-henstillingens krav om en strukturel forbedring på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013, og at underskuddet bringes under grænsen på 3 pct. af BNP i 2013.

Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske tiltag, herunder boligaftalen fra maj 2012, investeringer i klimatilpasning i kommuneaftalen for 2013, investeringsvinduet samt skatteaftalen fra juni 2012, skønnes at understøtte væksten med 0,6 pct. af BNP i 2012 og 0,3 pct. af BNP i 2013. Heri er indregnet et bidrag fra finanseffekten på 0,4 pct. af BNP i 2012 og -0,6 pct. af BNP i 2013.