Økonomisk Analyse nr. 2 - Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse

16-08-2012

Denne analyse ser nærmere på, hvor meget skattereformen styrker det økonomiske incitament til beskæftigelse.