Økonomisk Analyse nr. 3 - Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse

16-08-2012

I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Denne analyse belyser gruppen af unge (16-29 år), der i mindst seks måneder hverken har været i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Der er umiddelbart tale om 90.700 i 2010, svarende til knap 10 pct. af de 16-29-årige. (publiceret 16-08-2012).