Økonomisk Analyse nr. 4 - Ledighed blandt nyuddannede unge

16-08-2012

Ungdomsledighed har stor bevågenhed i en række lande.

Denne analyse ser nærmere på den danske ungdomsledighed med særligt fokus på ledigheden for nyuddannede unge med en kompetencegivende uddannelse, dvs. en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.