Økonomisk Redegørelse, august 2012

27-08-2012

Danmark påvirkes også af den aktuelle tillids- og statsgældskrise i international økonomi. Men vi har bedre muligheder for at afbøde konsekvenserne end mange andre lande.

Det er der særligt to grunde til. Vi har råderum til at understøtte vækst og beskæftigelse. Og vi opfattes som en sikker havn for investeringer.