Budgetoversigt 3, december 2012

Budgetoversigt 3, december 2012
13-12-2012

Budgetoversigt 3, december 2012 giver en status for statens finanser og de offentlige finanser.

På finansloven for 2013 budgetteres med et underskud på statens finanser på 17½ mia. kr. i 2013 svarende til knap 1 pct. af BNP. Underskuddet i 2012 skønnes til 67¾ mia. kr. eller 3¾ pct. af BNP. Det lavere underskud i 2013 afspejler den ansvarlige økonomiske politik, men også tilbagebetalingerne af indbetalte efterlønsbidrag på 28½ mia. kr. i 2012.

Underskuddene på de samlede offentlige finanser skønnes til knap 4 pct. af BNP i 2012 og 2½ pct. af BNP i 2013.

De offentlige forbrugsudgifter er nedjusteret med 8 mia. kr. i 2012, og realvæksten i det offentlige forbrug skønnes nu til 0,3 pct. mod 1,5 pct. i augustvurderingen.

I 2013 er realvæksten i det offentlige forbrug opjusteret fra 0,1 pct. i august til 1,6 pct. Den højere forbrugsvækst i 2013 skyldes ikke et højere udgiftsniveau i 2013, men afspejler nedjusteringen af de offentlige forbrugsudgifter i 2012.