Økonomisk Redegørelse, december 2012

13-12-2012

Udsigt til en jævn vending i dansk økonomi i de kommende år efter et år med tilbagegang præget af statsgældskrisen i de sydlige eurolande – prognose for 2012-14