Statens selskaber 2012

Forside til publikationen Statens selskaber 2012
28-06-2012

Hovedformålet med Statens selskaber 2012 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2011 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, tre selvstændige offentlige virksomheder samt to interessentskaber.

2011 var et år, hvor fortsat uro på finansmarkederne prægede billedet. Det har i forskellig grad påvirket de statslige selskaber. Selskabernes nettoomsætning er kun i begrænset omfang blevet påvirket af krisen, men driftsresultaterne er samlet set faldet, idet der dog er stor variation mellem de enkelte selskaber.

Den finansielle krise førte til, at staten i medfør af kreditpakken tilbage i 2009 indskød hybrid kernekapital i kreditinstitutter. En række institutter har efterfølgende valgt at konvertere den statslige hybride kernekapital til aktier.

Aarhus Lokalbank A/S valgte i begyndelsen af 2011 som følge af betydelige nedskrivninger at gøre brug af muligheden for at konvertere statslig hybrid kernekapital til aktier, og i starten af 2012 fulgte Vestjysk Bank A/S efter. Efterfølgende er der under navnet Vestjysk Bank A/S gennemført en fusion af de to banker, og staten er majoritetsaktionær i den fusionerede bank.

Disse og andre begivenheder beskrives nærmere i Statens selskaber 2012.