Økonomisk Analyse nr. 1 - Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

23-05-2012

Økonomisk analyse - Analyse af den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst.