Økonomisk Redegørelse, maj 2012

25-05-2012

Der er fortsat stor usikkerhed om styrken i genopretningen af den internationale økonomi.

Ved årsskiftet var der udbredt sortsyn og frygt for en ny fastfrysning af de finansielle markeder og verdenshandlen. Situationen krævede handling. Og med en række konomiskpolitiske tiltag, herunder nye lånefaciliteter i Den Europæiske Centralbank og vedtagelsen af nye rammer for en styrket finanspolitik i EU, lykkedes det umiddelbart at inddæmme krisen.