Økonomisk Analyse nr. 5, - Indkomstfordeling og indkomstudvikling

18-09-2012

Denne analyse ser nærmere på indkomstudviklingen og -fordelingen med fokus på årene 2006-2010, herunder udviklingen i de disponible indkomster, indkomstforskellene samt lavindkomstgruppen.