Budgetoversigt 2, august 2013

Forsidebillede til Budgetoversigt 2, august 2013
27-08-2013

Budgetoversigt 2, august 2013 giver en status for statens finanser og de offentlige finanser.

Med finanslovforslaget for 2014 skønnes et underskud på statens finanser (DAU-saldoen) på ca. 31¼ mia. kr. i 2014 (1,6 pct. af BNP). I 2013 skønnes underskuddet på DAU-saldoen til 17¼ mia. kr., svarende til 0,9 pct. af BNP. 

Underskuddene på de samlede offentlige finanser skønnes til 1,7 pct. af BNP i 2013 og 2,0 pct. af BNP i 2014. Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner mv. skønnes det offentlige underskud til 2,9 pct. af BNP i 2013 og 3,2 pct. af BNP i 2014.

Det strukturelle underskud er beregnet til 0,2 pct. af BNP i 2013 og 0,4 pct. af BNP i 2014. Dermed er det strukturelle underskud i 2014 tæt på budgetlovens grænse for det strukturelle underskud på ½ pct. af BNP.

Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes at bidrage til at øge BNP-niveauet med knap ½ pct. i 2013 og 2014.