Økonomisk Analyse nr. 10 - Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats

27-08-2013

Som følge af aftrapningen af indkomstafhængige ydelser får nogle beskæftigede en sammensat marginalprocent, der er noget højere end marginalskatten for en topskatteyder. Det gælder især mange enlige forsørgere.