Vækst og balance, finanslovforslaget 2014

Forsidebillede, Vækst og balance - finanslovforslaget 2014
27-08-2013

Den internationale økonomiske krise har sat sine spor på den danske økonomi. Særligt i årene 2008 og 2009 gik mange private arbejdspladser tabt, og ledigheden voksede.

Krisens værste år er ovre. Men Danmark og danskerne står over for en ny virkelighed. En virkelighed, hvor der ikke er lette løsninger som før krisen. Hvor både virksomheder og ansatte i Danmark dagligt udfordres af en skarp international konkurrence. Og hvor Danmarks placering blandt verdens rigeste og bedste samfund at leve i ikke er givet på forhånd.

Regeringen har fra første dag taget bestik af den ny virkelighed. Vi har vist handlekraft og arbejdet målrettet for at finde løsninger på de nye udfordringer. Vi har truffet svære beslutninger og stået i spidsen for store reformer, der ikke alle har været lige populære, da de blev gennemført. Vi har investeret i uddannelse og grøn omstilling og lagt en strategi for at ruste Danmark til fremtidens udfordringer, så vores land fortsat kan være blandt de rigeste og bedste samfund at leve i, også om fem, ti og tyve år. Og vi har med vores politik skabt grundlag for, at Danmark og danske virksomheder står klar til at springe på et kommende opsving.

Vi er fortsat ikke ude af krisen. Men vi kan konstatere, at stemningen i dansk økonomi er ved at skifte fra krise til forsigtig optimisme. Boligpriserne er begyndt at stige, og forbrugertilliden er øget. Og vi kan spore en tilsvarende begyndende optimisme i den internationale økonomi.