Budgetoversigt 3, december 2013

Forsidebillede til Budgetoversigt 3, december 2013
12-12-2013

Budgetoversigt 3, december 2013 giver en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

Underskuddene på de samlede offentlige finanser skønnes til ca. 0,2 pct. af BNP i 2013 og 1,2 pct. af BNP i 2014. I 2015 skønnes et offentligt underskud på 2,9 pct. af BNP.

Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner mv. skønnes det offentlige underskud til 1,9 pct. af BNP i 2013 og 3,0 pct. af BNP i 2014.

Det strukturelle underskud er beregnet til 0,5 pct. af BNP i 2014 i overensstemmelse med budgetlovens grænse for det strukturelle underskud på ½ pct. af BNP. I 2015 skønnes et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP.

Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes at bidrage til at øge BNP-niveauet med ca. 0,2 pct. i 2013 og ca. 0,4 pct. 2014. Dermed skønnes et bidrag på 0,2 pct. til BNP-væksten i 2014 fra finanspolitikken mv. fra og med 2012.

Med finansloven for 2014 skønnes et underskud på statens finanser (DAU-saldoen) på ca. 13 mia. kr. i 2014 (0,7 pct. af BNP). DAU-underskuddet i 2014 skønnes dermed at være ca. 18¼ mia. kr. mindre end budgetteret på finanslovforslaget for 2014.