Budgetvejledning 2014

Forsidebillede til Budgetvejledning 2014
18-12-2013

Budgetvejledning 2014 erstatter Budgetvejledning 2011 og gælder fra og med finansåret 2014. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært vedtagelsen af budgetloven og det heraf følgende nye system med udgiftslofter og udgiftskontrol.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes på finansloven. I budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. 

Læs cirkulære om Budgetvejledning 2014