Økonomisk Redegørelse, december 2013

12-12-2013

Dansk økonomi viser tegn på bedring. Det går ikke hurtigt, men det går fremad. Beskæftigelsen stiger, og store dele af erhvervslivet er i vækst.

Euroområdet ser ud til at være stabiliseret og er begyndt at tage små skridt fremad. Det er en forudsætning for genopretningen af dansk økonomi og bestyrker optimismen, men vækstprognosen er fortsat præget af en vis usikkerhed. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse.