Fordeling og incitamenter 2013

02-07-2013

Danmark er blandt de lande i verden, hvor indkomstforskellene er mindst.

Sådan har det været gennem årtier, samtidig med at der er gennemført reformer af skattesystemet og indkomstoverførslerne for at tilskynde flere til at arbejde. Analyser i Fordeling og incitamenter 2013 bidrager med ny viden om forskelle i indkomster, levevilkår og om, hvordan reformer virker.