Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2014

Forsidebillede til aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2014
28-06-2013

Regeringen indgik den 4. og 13. juni 2013 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2014.